Dự án

Ngoài công việc chính là Bất Động Sản, Tuấn còn có một số dự án đang hoạt động song song.

Dưới đây là danh sách các dự án của Tuấn:

Bất Động Sản

www.homedify.vn

Là trang web chia sẻ các dự án do Tuấn đang phân phối, đồng thời chia sẻ các thông tin cập nhập thị trường, phong thủy, phân tích/đánh giá, … về lĩnh vực Bất Động Sản.

Bong Bóng Nghệ Thuật

www.balloonese.com

Là Website chia sẻ hướng dẫn tạo hình bong bóng nghệ thuật từ hướng dẫn các kỹ năng cơ bản và đến tạo hình bong bóng theo từng mẫu cụ thể.

Phân Tích Kỹ Thuật

www.chibaokythuat.com

Là Website chia sẻ các kiến thức về phân tích kỹ thuật, các chỉ báo dùng cho MetaTrader, Amibroker và hướng dẫn đầu tư Chứng Khoán, Forex, Crypto từ A-Z cho người mới bắt đầu.