Hát & Cover

Tuấn có một niềm đam mê bất tận với ca hát, và thường xuyên cover các bài hát. Tuấn chia sẻ lên đây nhé!

You are here:
Muốn Khóc Thật To
16/04/2021
DongTayLandBoi | "Bigcityboi" ver DTL
05/02/2021
DongTay Squad
19/01/2022
Muốn Khóc Thật To
16/04/2021
Grand World In Your Area
06/03/2021
DongTayLandBoi | "Bigcityboi" ver DTL
05/02/2021
Yesterday
31/01/2021
She's Gone
13/11/2020
Giá Như Mình Đừng Yêu Nhau
04/03/2020